Pidä huolta sydämestä

Sydämellä on erityinen asema ihmisessä. Sydän reagoi tunteisiimme; se läpättää pelosta, vihasta, ilosta tai rakkaudesta. Sydän on elämänlähde: kun sydän lyö, elämä jatkuu. Sydämestä ja sen terveydestä kannattaa pitää huolta.

Sydän- ja verisuonitauteihin on monia syitä. Joskus ne ovat perinnöllisiä, mutta useimmiten taustalla ovat epäterveelliset elämäntavat: huono ruokavalio, tupakointi tai stressi. Yhteistä näille elämäntapaan liittyville riskitekijöille on, että ne lisäävät verisuonten kuormitusta ja voivat tehdä suonet jäykiksi, ahtaiksi ja joustamattomiksi. Elämäntapoihin liittyvät riskitekijät voivat edistää verisuonten kalkkeutumista eli ateroskleroosia. Verisuonten kalkkeutumisessa suoneen muodostuu plakkia, joka kaventaa verisuonia ja vaikeuttaa veren kulkua kehon eri osiin. Pahimmassa tapauksessa verenkierto suonessa voi pysähtyä kokonaan. Jos verenkierto pysähtyy, riskinä on, että kudokset kärsivät hapenpuutteesta. Solut vahingoittuvat nopeasti hapenpuutteen takia ja seurauksena on infarkti.

Kaksi tavallista sydän- ja verisuonisairautta

Sydäninfarkti

Joka vuosi noin 25.000 henkilöä kärsii sydäninfarktista Suomessa. Tyypillinen sydäninfarktin saanut potilas on iäkäs nainen. Myös työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on Suomessa suurempi kuin useimmissa muissa Länsi- Euroopan maissa(1). Sydäninfarktissa tukos pysäyttää verenvirtauksen yhdessä sydämen valtimoista. Se osa sydänlihasta, josta valtimo huolehtii, kärsii nopeasti hapenpuutteesta ja vahingoittuu. Mitä pidempi ja vaikeampi hapenpuute on, sitä laajempi vauriosta tulee. On tärkeää, että sydäninfarktin saanut saa nopeasti hoitoa.

 (1)Käypä hoito: Sydäninfarktin toteaminen. 1.11.2013

Halvaus

Halvaus saa alkunsa, kun aivojen hermosolut vahingoittuvat vakavasti. Se voi aiheutua joko aivoveritulpasta, joka johtaa aivosolujen hapenpuutteeseen (aivoinfarkti) tai siitä, että verisuoni aivoissa katkeaa (aivoverenvuoto). Aivoverenvuodossa vuotava veri sekä siitä johtuva lisääntynyt paine vahingoittavat hermosoluja ja -ratoja. Syy siihen, että verisuoni katkeaa aivoissa, on usein verisuonen kalkkeutuminen tai korkea verenpaine heikentyneessä suonessa.

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä

Diabetes

Diabetesta on useita eri tyyppejä, joille kaikille yhteistä on sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Tyypin 2 diabetes, niin kutsuttu vanhuusiän diabetes, on tavallisin diabeteksen muoto ja sen vakava seuraus on nopea verisuonten kalkkeutuminen.

Korkeat verenrasva-arvot, haitallinen kolesteroli

Kolesteroli on elintärkeä rasva, jota keho tarvitsee. Korkeat huonon kolesterolin arvot (LDL-kolesteroli) on silti sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, koska huono kolesteroli kiinnittyy verisuonten sisäpuolelle ja muodostaa plakkia (ateroskleroosi).

Korkea verenpaine

Verisuonten altistuminen korkealle verenpaineelle kuluttaa suonia ja voi aiheuttaa verisuonten heikkenemistä.

Korkea verensokeri

Sokerin korkea pitoisuus veressä rasittaa verisuonia ja voi aiheuttaa tulehdusta suonien sisäpinnalla. Nämä alueet ovat erityisen alttiita keräämään kolesterolia ja lisäävät sen vuoksi verisuonien kalkkeutumista.

Ylipaino ja vähäinen liikunta

Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat sydän- ja verisuonitauteihin negatiivisesti. Erityisesti keskivartalolihavuus on osoittautunut haitalliseksi. Vähäinen liikunta on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, joka usein johtaa myös ylipainoon.

Alkoholin suurkulutus

Alkoholin suurkulutus on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Negatiivinen stressi

Stressi johtaa usein korkeaan verenpaineeseen ja elintapojen huononemiseen väärien ruokailutottumusten ja vähäisen liikunnan takia.

Tupakointi

Tupakointi vahingoittaa verisuonia niin, että LDL-kolesterolia kerääntyy helpommin ja plakkia muodostuu suoniin. Tupakointi alentaa myös hyvää kolesterolia, lisää veren hyytymistä ja veritulppien syntyä. Lisäksi tupakointi nostaa verenpainetta.


Sydän- ja verisuonitaudit ovat aikamme merkittävin kansantauti ja tavallisin kuolinsyy Suomessa. Ne ovat vahvasti yhteydessä elintapoihimme; siksipä meillä onkin hyvä mahdollisuus itse vaikuttaa niiden riskeihin. Huolimatta siitä kuka olet, tai millaisesta sydämestä on kyse, Betavivo voi auttaa sydän- ja verisuonitautien riskien pienentämisessä. Pienet muutokset arjessa voivat merkitä isoja muutoksia elämässä.

 

Betavivo

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden vaikutusta voidaan ehkäistä ravinnosta saatavilla ainesosilla.

Tutustu Betavivoon